Aandacht voor lokale doelen werpt vruchten af. De belangstelling en sympathie voor lokale goede doelen groeit door. Dit blijkt uit het gebruik en bezoek van de website van de Lokale Goededoelengids 's-Hertogenbosch, de toenemende donaties aan lokale goede doelen, de aandacht in de media voor het lokale gemeenschapsleven en het onderzoek ‘Geven in Nederland 2022’.

De website van de Lokale Goededoelengids 's-Hertogenbosch mocht rekenen op een toenemende belangstelling. Gemeten naar het gebruik van de website in 2022 nam het bezoek met ruim 54% toe in vergelijking met het kalenderjaar 2021.

Het afgelopen jaar zijn drie nieuwe organisaties toegelaten tot de gids. Van vijf organisaties is afscheid genomen. Aan het eind van het kalenderjaar staan zevenenzestig organisaties beschreven in de gids. Zeventien organisaties hebben bijna honderd kleine en grote donaties gemeld variërend van twee, drie, vier en zelfs vijf cijfers voor de komma.

Uit het gepubliceerde onderzoek ‘Geven in Nederland’ blijkt dat de sympathie voor lokale goede doelen toeneemt. Dertig procent van de Nederlanders geeft weleens aan lokale goede doelen en het gedoneerde bedrag is gegroeid. Dit in tegenstelling tot het gedoneerde bedrag aan grote goede doelen dat ietsje is gedaald,

Aandacht
Bijzondere wervingsacties met een veelheid aan donaties zijn verzorgd door Vicki Brownhuis (GivingTuesday, spinning marathon), Weeshuisjes (jassenactie), Speeltuin Rosmalen (QR-code), Transfarmers (crowdfunding), Voedselbank (inzet sociale media en donatieknop) en Cor Unum (vriendenclub).

De aandacht voor lokale goededoelenorganisaties en verkregen donaties in de media neemt toe. In de Bossche Omroep verschijnt sinds de zomer elke twee weken een speciale rubriek over lokale organisaties die zijn opgenomen in de Lokale Goededoelengids en steun verdienen.

In 2022 werd het onderzoek naar de veerkracht van het Bossche gemeenschapsleven afgerond door de publicatie van een handleiding over het onderzoek. De onderzoekers raden aan het onderzoek regelmatig te herhalen en roepen andere gemeenten op om vergelijkbaar onderzoek naar de veerkracht van het lokale gemeenschapsleven te gaan houden.

In het jaar 2022 zijn de beperkingen in verband met de Corona-pandemie zo goed als opgeheven. Het maakt het voor de stichting mogelijk bijeenkomsten te organiseren. Naar voorbeeld van Alkmaar is in voor- en najaar een Lokale Goededoelendag ’s-Hertogenbosch georganiseerd. De dagen werden goed bezocht, zo’n 120 personen vanuit 40 organisaties namen deel.

Sinds de presentatie van de Lokale Goededoelengids ‘s-Hertogenbosch in 2019 hebben tien opgenomen organisaties de ANBI-status verworven. Negentien organisaties hebben een donatieknop of –pagina geïnstalleerd op hun en onze website en daarmee de voordeur voor het ontvangen van donatie wijd opengezet.

Steun lokaal!
In januari is een handleiding gepubliceerd voor onderzoek naar de veerkracht van het lokale gemeenschapsleven. In maart publiceerde het Platform Vrijwillige Inzet het opinie-artikel 'Thermometer voor het lokale gemeenschapsleven'. In april werd de eerste Lokale Goededoelendag ’s-Hertogenbosch georganiseerd in Huis73. In mei besteedde Rotary Nederland aandacht aan lokale goede doelen tijdens haar Rotary Festival. In juli startte de rubriek ‘Lokale goede doelen die uw steun verdienen’ in de Bossche Omroep. In oktober vond de tweede Lokale Goededoelendag ’s-Hertogenbosch plaats in de Verkadefabriek. In november en december organiseerde Goede Doelen 's-Hertogenbosch in samenwerking met (media)partners de publiekscampagne 'Steun Lokaal'.

In de Lokale Goededoelengids vind je een overzicht van lokale goede doelen die je kunt steunen. De goededoelenorganisaties zijn onderverdeeld in vier categorieën: buurt & wijk, kunst & cultuur, natuur & milieu en sociaal & maatschappelijk.

Wees royaal, steun lokaal!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

In de media Contact Hoofdsite
Volg ons op