Op de inhoud en vormgeving van deze website rust auteursrecht en databankenrecht. Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch behoudt zich haar auteursrecht en databankenrecht op deze content uitdrukkelijk voor.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Stichting Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch.

Voor het verkrijgen van deze toestemming kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch via email s-hertogenbosch[at]lokalegoededoelengids.nl, tel. 06 – 139 58 735.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

In de media Contact Hoofdsite
Volg ons op