Sinds de presentatie van de Lokale Goededoelengids 's-Hertogenbosch in 2019 hebben tien in de gids opgenomen organisaties de ANBI-status verworven. Dit zijn:
Fietsmaatjes Den Bosch
Hartveilig Den Bosch
Huiskamer Bij Katrien
Lopend Buffet
More than refugees
's-Hertogenbosch Monumentenzorg
Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch & regio
Transfarmers
Veur Mekaor
Weeshuisjes

Dit brengt het aantal organisaties in de Lokale Goededoelengids 's-Hertogenbosch dat een ANBI-status hebben verworven op negenenveertig.

ANBI
De ANBI-status maakt het mogelijk dat organisaties belastingvrij donaties en nalatenschappen kunnen ontvangen.

Schenkers/donateurs kunnen de gift aftrekken van hun belastingverplichtingen. Schenkingen aan culturele ANBI’s zijn zelfs voor 125% aftrekbaar.

Om te checken of een instelling daadwerkelijk als ANBI is geregistreerd, kunt u contact opnemen met de betreffende instelling en/of zoeken in het ANBI-register.

Meer informatie over belastingzaken en ANBI-status

 

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

In de media Contact Hoofdsite
Volg ons op