's-Hertogenbossche Monumentenzorg

Wij staan voor behoud en toekomst van Bossche monumenten in hun cultuurhistorische omgeving.

De Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg is in 1949 opgericht. Burgemeester mr. H.J.M. Loeff was bezorgd over de slechte toestand van de monumentale gebouwen in de stad en zag een duidelijke rol voor een particuliere stichting. De stad 's-Hertogenbosch en zijn directe omgeving bezit een schat aan sporen uit het verleden. Dit zijn gebouwen, stratenpatronen, landschappen en rivierlopen, die in de loop der tijden door mensenhanden zijn gevormd en voorzien zijn van verhalen. Dit bezit is zeer kwetsbaar en staat onder constante druk van vele andere belangen, van bijvoorbeeld politieke, economische, logistieke, stedenbouwkundige en ecologische aard. Wij staan voor het behoud en de toekomst van Bossche monumenten in hun cultuurhistorische omgeving. Met respect voor en kennis van het verleden willen wij verbinden met toekomstige generaties. Door monumenten levend te houden zijn ze een blijvende inspiratie voor een ieder.

 

Rechtsvorm: Stichting
Sector: Kunst & cultuur
Bezoekadres: Water en Vuurplein 5, 5211 WS Den Bosch
KvK nummer: 41084617
Bankrekeningnummer: NL25RABO 0191 6584 13
Samenstelling inkomsten: Donaties
Email: info@s-hertogenbosschemonumentenzorg.nl
Website: https://www.s-hertogenbosschemonumentenzorg.nl
Anbi-status: Ja
Actief sinds: 1949
Uitgaven: € 1.000 - € 2.000
Gebruikers: 600 personen
Medewerkers: Vrijwilligers: 8
Terug naar overzicht

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

In de media Contact Hoofdsite
Volg ons op