De coronacrisis heeft impact op bijna alle stichtingen en verenigingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Onderzoek toont aan dat er zorgen leven, maar ook dat organisaties en vrijwilligers veerkrachtig en creatief zijn.

Zo verwacht twee derde (65%) van de organisaties na de coronacrisis zeker nog te bestaan en kan twee derde (67%) de normale werkzaamheden uitvoeren of heeft het werk aan kunnen passen aan de omstandigheden. Hoewel oudere vrijwilligers soms tijdelijk niet kunnen werken, denkt 59% van de organisaties dat alle vrijwilligers actief zullen blijven en er zelfs meer vrijwilligers bij komen.

De coronacrisis zorgt ook voor problemen. 60% van de stichtingen en verenigingen verwacht een afname van de inkomsten zoals verkoop/verhuur, contributies, sponsoring, donaties en subsidies. 52% denkt dat het aantal bezoekers of leden zal afnemen. Minder bezoekers/leden betekent veelal minder inkomsten, maar ook minder sociale contacten en activiteiten. 35% van de organisaties betwijfelt in meer of mindere mate of ze na de crisis nog bestaan.

Onderzoek
Deze resultaten blijken uit een onderzoek van het Meldpunt Lokale Organisaties ’s-Hertogenbosch naar de effecten van corona op het lokale gemeenschapsleven onder 1.060 organisaties. 323 stichtingen en verenigingen (30,5%) namen deel aan het onderzoek.

Uit de reacties die de afgelopen weken bij het meldpunt zijn binnen gekomen blijkt verder dat organisaties en vrijwilligers erg graag weer aan de slag willen. Nu daar door de versoepelde maatregelen ruimte voor is, is er vooral behoefte aan informatie hoe het werk veilig hervat kan worden. De samenwerkende partijen in het meldpunt voorzien organisaties van advies, richtlijnen en tips via hun respectievelijke websites.

De uitkomsten van het onderzoek zijn via deze links in te zien en te downloaden:
- alle resultaten uit het onderzoek
- infographic

Bijzonder is dat het vertrouwen in het voortbestaan van de organisaties in de gemeente 's-Hertogenbosch net zo groot is als het door het CBS in mei gemeten vertrouwen in de detailhandel, beide 65%.

Meldpunt Lokale Organisaties ‘s-Hertogenbosch
Voor het meldpunt en onderzoek werken Vrijwilligersnetwerk Galant, Erasmus Universiteit Rotterdam, 'S-PORT, CultuurBosch, Mooi zo Goed zo en de Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch samen. In het najaar van 2020 en begin 2021 worden de effecten van de coronacrisis bij stichtingen en verenigingen opnieuw onderzocht. Het Meldpunt Lokale Organisaties ’s-Hertogenbosch is op werkdagen te bereiken via meldpunt at galant.nl of telefoonnummer 073 – 615 62 50.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

In de media Contact Hoofdsite
Volg ons op