Het vertrouwen van het gemeenschapsleven in de toekomst is in de afgelopen maanden gedaald, de zorgen zijn toegenomen. Het vertrouwen in vrijwilligers is daarentegen gegroeid. Dit blijkt uit de derde onderzoekronde van het Meldpunt Lokale Organisaties. In september vorig jaar had 71% van de organisaties er vertrouwen in na de coronacrisis nog te bestaan, nu is minder dan twee derde van de organisaties (62%) hier zeker van.

Het vergelijkbare vertrouwen in de toekomst in de detailhandel groeide van 65% (mei vorig jaar) naar 67% (september) en 68% in februari van dit jaar, bron CBS. In zowel het onderzoek detailhandel als lokale organisaties is gevraagd naar de mate van zekerheid dat men over 12 maanden nog bestaat.

Vertrouwen en aanpassen
In mei 2020 dacht 65% van de organisaties na de coronacrisis zeker nog te bestaan. In september was dit aantal zelfs gegroeid naar 71%, maar bij de laatste meting in maart 2021 vertrouwt nog 62% van de organisaties hierop.

In sommige sectoren is meer onzekerheid over het voortbestaan: zo hebben 51% van de organisaties in de sector Kunst & Cultuur en 44% in de sector Sport vertrouwen in een voortbestaan na de crisis.

De mogelijkheden voor stichtingen en verenigingen om het werk aan te passen lijken af te nemen. In september 2020 gaf 65% aan het werk aan te kunnen passen aan de coronasituatie. Bij de meting van afgelopen maand is dat gezakt naar 58%. De strengere coronamaatregelen van afgelopen maanden kunnen hier invloed op hebben gehad.

Vrijwilligers
Het vertrouwen in het vrijwilligerscorps is daarentegen toegenomen. Een meerderheid van de     stichtingen en verenigingen (62%) verwacht dat het aantal vrijwilligers gelijk zal blijven of groeit. In september was dit nog 57%.

Klanten en financiën
Ongeveer evenveel organisaties (36%) als afgelopen september verwachten gelijkblijvende of    groeiende klandizie. Op dit vlak maken wederom organisaties uit de sectoren Kunst & Cultuur en Sport zich de meeste zorgen. Zo verwacht 83% van de organisaties in de sector Kunst & Cultuur een afname van klanten, net als 66% van de organisaties in de sector Sport.

Bijna een derde van de organisaties (32%) verwacht gelijkblijvende of toenemende inkomsten. Opnieuw hebben organisaties uit de sector Kunst & Cultuur en Sport de laagste verwachtingen: respectievelijk 9% en 31% verwachten gelijkblijvende of groeiende inkomsten. 

Minder klandizie betekent doorgaans voor organisaties ook minder contributie: 28% verwacht een afname van deze inkomsten. Ook verwacht 14% dat subsidies mogelijk verlaagd worden.

Het aantal organisaties dat afname verwacht van inkomsten uit donaties en sponsoring is redelijk stabiel. Minder organisaties verwachten een afname van inkomsten uit verkoop/verhuur, 33%.

Onderzoek
Het Meldpunt Lokale Organisaties ’s-Hertogenbosch startte in april 2020 met een vooronderzoek (quickscan) naar de gevolgen van de coronacrisis op het lokale gemeenschapsleven. Uit de resultaten van de 1ste onderzoekrondes in mei (respons 30,5%) en september 2020 (respons 24,1%) bleek dat veel organisaties veerkrachtig omgaan met de crisis, maar zich ook zorgen maakten over hun voortbestaan, vrijwilligerscorps, deelnemers en inkomsten. Afgelopen maand maart zijn opnieuw 1.060 organisaties benaderd: 280 organisaties (26,4%) vulden de vragenlijst in, een groter aantal dan  in september 2020.

Infographic 'In de knel door corona' 3

Data, grafieken en statistische resultaten derde onderzoekronde

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

In de media Contact Hoofdsite
Volg ons op