Het aanpassingvermogen is groot. Bijna driekwart van de organisaties (71%) verwacht de coronacrisis zeker te overleven. De sector Kunst & Cultuur maakt zich juist in toenemende mate zorgen. Dit blijkt uit de 2de ronde van het onderzoek naar de gevolgen van corona voor het lokale gemeenschapsleven.

Het Meldpunt Lokale Organisaties startte in april met een onderzoek (quickscan) naar de gevolgen van de coronacrisis op het lokale gemeenschapsleven. Uit de resultaten van de 1ste onderzoekronde in mei (respons 30,5%) bleek dat veel organisaties veerkrachtig omgaan met de crisis, maar zich ook zorgen maakten over hun voortbestaan, vrijwilligers, deelnemers en inkomsten.

In september is de 2de ronde van het onderzoek uitgevoerd. De 2de ronde heeft plaats gevonden vóór de nieuwe, gedeeltelijke lockdown. Opnieuw zijn 1.060 organisaties benaderd: 255 organisaties (24,1%) vulden de vragenlijst in. Uit de resultaten van de 2de onderzoeksronde komt naar voren dat de veerkracht is toegenomen, maar dat er ook flinke zorgen zijn.

Vertrouwen en aanpassen
Het vertrouwen in de toekomst is gegroeid: het aantal organisaties dat er zeker van is na de coronacrisis nog te bestaan, steeg van 65% in mei naar 71% in september. Uitzondering hierop vormen de organisaties uit de sector Kunst & Cultuur: het aantal organisaties dat aangeeft 50% of minder zeker te zijn van hun voortbestaan, stijgt ten opzichte van mei (van 3 naar 9%).

Het aanpassingsvermogen van veel stichtingen en verenigingen blijkt groot: in mei gaf 53% aan het werk aan te (kunnen) passen aan de nieuwe omstandigheden, in september is dat 65%. Wel vrezen iets meer organisaties dat het aantal vrijwilligers zal afnemen. Met name oudere vrijwilligers kunnen niet meer al hun werk uitvoeren door corona.

Klanten en financiën
Meer organisaties (van 33% naar 35%) verwachten dat het aantal bezoekers, leden of deelnemers gelijk zal blijven of zal toenemen. Op dit vlak maken wederom organisaties uit de sector Kunst & Cultuur zich de meeste zorgen: een groter percentage dan in mei verwacht 50% of meer afname van klanten (van 31% naar 38%).

In september verwacht 31% van de organisaties dat hun inkomsten gelijk blijven of zelfs toenemen. Een groot deel verwacht een afname van o.a. contributies, donaties, verkoop of sponsoring. Het aantal organisaties dat verwacht dat subsidies zullen verminderen, is toegenomen van 10% in mei naar 15% in september.

Rapportage
De verzamelde gegevens uit de drie onderzoeksrondes zijn gerubriceerd, geanalyseerd en in vergelijkende grafieken verwerkt: gehele gemeenschapsleven 's-Hertogenbosch.

Sectoren uitgelicht
Belangenbehartiging
Buurt & wijk
Internationale hulp/solidariteit
Kerk/levensbeschouwing
Kunst & cultuur
Milieu, natuur, dieren
Onderwijs
Recreatie
Sociaal & maatschappelijk
Sport
Zorg

Uit cursief weergegeven sectoren zijn organisaties opgenomen in de Lokale Goededoelengids 's-Hertogenbosch.

Meldpunt Lokale Organisaties 's-Hertogenbosch
Naast het onderzoek is een meldpunt ingesteld, waar stichtingen en verenigingen terecht kunnen met hun vragen en problemen. Het meldpunt voor organisaties is op werkdagen te bereiken via meldpunt@galant.nl of telefoonnummer 073-6156250.

Voor het meldpunt en onderzoek werken Vrijwilligersnetwerk Galant, Erasmus Universiteit Rotterdam, S-PORT, Platform CultuurBosch, Mooi zo Goed zo en de Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch samen. In het eerste kwartaal 2021 worden de effecten van de coronacrisis bij stichtingen en verenigingen opnieuw onderzocht.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

In de media Contact Hoofdsite
Volg ons op