Tijdens de presentatie van het nieuwe bestuursakkoord van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft beginnend wethouder Marianne van der Sloot de Seniorenbus ’s-Hertogenbosch alle aandacht en eer gegeven. Seniorenbus ’s-Hertogenbosch is een van de lokale goededoelenorganisaties opgenomen in de Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch.

Wethouder Marianne van der Sloot (CDA) nodigde Rob van Bergen, voorzitter van de Seniorenbus 's-Hertogenbosch, uit op het podium om daarmee het belang, de betekenis en de waarde van de lokale sociale infrastructuur, onderdeel van haar portefeuille, tot uitdrukking te brengen. Voor Van der Sloot dient de Seniorenbus met 100 vrijwilligers en 700 abonnees als voorbeeld voor de strijd tegen eenzaamheid én voor vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Wat vooraf ging
In de week voor de presentatie van het bestuursakkoord had wethouder Jan Hoskam (VVD) bij zijn afscheid, na 26 jaar lokale politiek waarvan 11 jaar als wethouder, ook het grote belang van vrijwilligerswerk en het lokale gemeenschapsleven onder de aandacht gebracht: ”Mijn grote zorg is dat alleen het consumeren van de stad een gewoonte wordt. Maar het is geven en nemen. Vrijwilligerswerk is de basis van deze samenleving.” Hoskam neemt op donderdag 31 mei afscheid van de gemeenteraad.

In september 2021 nam de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch unaniem een motie over de toekomstbestendigheid het Bossche vrijwilligerswerk aan. Het initiatief hiertoe was afkomstig van de Partij van de Arbeid (PvdA), Christen Democraties Appel (CDA) en Leefbaar ’s-Hertogenbosch. Zij stelden in het voorjaar van 2021 een notitie op die in juni 2021 besproken werd in de Commissie Sociaal van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch.

Tijdens de crisisjaren 2020 en 2021 is in ’s-Hertogenbosch onder meer dan 1.000 organisaties uitvoerig onderzoek gedaan naar de veerkracht van het lokale gemeenschapsleven. De onderzoekers prof. dr. Lucas Meijs en Ivo Geers Msc (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Jan de Rond (Goede Doelen ’s-Hertogenbosch) publiceerden in december 2021 hun analyses (11) en rapportage. In januari 2022 schreven zij een handleiding over het uitgevoerde onderzoek zodat ook in andere steden en regio’s dergelijk onderzoek als 'thermometer van het lokale gemeenschapsleven' uitgevoerd kan worden.

In 2019 verscheen een opinie artikel in het Brabants Dagblad waarin aandacht werd gevraagd voor het lokale vrijwilligerswerk. In 2017 verscheen het boek ‘Versier de stad!’ over de geschiedenis, ontwikkeling en resultaten van Mooi zo Goed zo in ’s-Hertogenbosch.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

In de media Contact Hoofdsite
Volg ons op