Geefgedrag? Wat is dat nu zult u zich afvragen. We vertonen allemaal geefgedrag. Privé – we geven liefde, voedsel en spullen aan onze dierbaren, tijd - we doen vrijwilligerswerk, geld - we geven aan goede doelen en onze stem – bij verkiezingen geven we onze stem.

Door Jan de Rond

Over het eerste, privé, en het laatste, onze stem, is veel bekend. Onze bevolkingssamenstelling en -groei is regelmatig onderwerp van onderzoek en discussie. Net als ons stemgedrag bij verkiezingen en wat er daarna met onze stem in de politiek wordt gedaan. De media staan er bijna dagelijks vol van.

Veel minder aandacht gaat uit naar ons geefgedrag in de vorm van tijd - vrijwilligerswerk, en geld - goede doelen. Dat is verwonderlijk want deze twee vormen hebben meer impact dan doorgaans gedacht wordt en zijn de laatste twintig jaar fors gegroeid.

Een bijzondere prestatie!

Het vrijwilligerswerk in ’s-Hertogenbosch is na de eeuwwisseling flink gegroeid. Deden na de eeuwwisseling zo’n 30.000 mensen vrijwilligerswerk, in 2016 was dat aantal gegroeid naar 47.500 mensen (bijna 60% groei). Deze mensen geven circa 9,5 miljoen uur van hun eigen tijd weg aan de gemeenschap, gelijk aan 6.000 fte’s. Als we daar een waarden van € 15 per uur aan toekennen, minimumloonkosten, zijn deze inspanningen jaarlijks ruim € 140 miljoen waard.

In de media wordt vaak melding gemaakt van problemen en een tekort aan vrijwilligers. Dit doet veel mensen en organisaties tekort en geen recht aan de bereidheid om belangeloos iets voor een ander en elkaar te doen. We hebben in 's-Hertogenbosch een tekort aan vrijwilligers omdat we een teveel aan ambities hebben, zoals elk groeiend bedrijf een tekort aan personeel heeft.

Geen kleinigheid!

Ook in de vorm van geld zijn we in Nederland en ’s-Hertogenbosch meer gaan geven. Werd in 1995 nog € 2,3 miljard weggegeven aan goede doelen (donaties, giften, schenkingen en sponsoring), in 2015 was dat gegroeid naar € 4,6 miljard. Een verdubbeling in 20 jaar tijd (zo’n 50% groei na inflatiecorrectie). Omgerekend naar de schaal van ’s-Hertogenbosch komt dat nu neer op ruim € 40 miljoen aan donaties, giften, schenkingen en sponsoring per jaar.

In 2016 bedroeg de totale gemeentelijke begroting in 's-Hertogenbosch ongeveer € 720 miljoen. Via verschillende subsidieregelingen werd zo'n € 5,6 miljoen beschikbaar gesteld voor lokale initiatieven.

De bevolking, bedrijven en instellingen legden daar voor het gemeenschapsleven in tijd en geld ruim € 180 miljoen naast. Een bijzondere inspanning, een stille motor, die aandacht, waardering en bekendheid verdient.

Complimenten zijn op zijn plaats!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

In de media Contact Hoofdsite
Volg ons op