Het Noordbrabants Museum heeft een grote kunstcollectie uit Bossche particuliere bron, de JK Art Foundation, in bruikleen gekregen. Het gaat om 550 kunstwerken van onder andere Rubens, Brueghel, Mondriaan, Picasso, Brancusi, DalĂ­ en Dumas. De kunstwerken worden in doorlopende bruikleen gegeven en zijn vanaf komende maand te bezichtigen in Het Noordbrabants Museum.

Achter de Bossche kunstcollectie van de JK Art Foundation zit Vughtenaar Jos Korsten die in dertig jaar de verzameling opbouwde. Korsten vergaarde zijn vermogen in de koffie en het vastgoed.

Steun lokaal
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw ging Korsten werken bij de Bossche koffiebranderij De Drie Mollen. Onder zijn leiding groeide het bedrijf uit tot de grootste producent van koffie en thee in Europa. In het uitbreidende netwerk kwamen werken te hangen van beroemde kunstenaars. Later verhuisden de kunstwerken naar Vught en nu worden ze door de beherende stichting in doorlopende bruikleen gegeven aan Het Noordbrabants Museum.

De relatie van Vughtenaar Kosten met Het Noordbrabants Museum stamt uit het eind van de vorige eeuw. Hij maakte toen regelmatig gebruik van het museum voor feesten en partijen.

Deze Bossche schenking c.q. bruikleen is te vergelijken met de schenkingen van de Britse familie Lofthouse aan het kustdorp Fleetwood.

Tentoonstelling
Een selectie van topwerken uit de verzameling is van 18 december tot en met 26 februari 2022 te zien in Het Noordbrabants Museum in de tentoonstelling De ontdekking van het heden.

Bronnen:
Topcollectie voor Het Noordbrabants Museum
Schilderijen van topschilders te zien in Brabant
Wie is toch die man die 550 schilderijen uitleent

Kies jouw goede doel, STEUN LOKAAL!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

In de media Contact Hoofdsite
Volg ons op