Op zaterdag 23 april organiseert Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch in samenwerking met Stichting 1184 en Huis73 de eerste Lokale Goededoelendag ’s-Hertogenbosch. De dag is exclusief bedoeld voor de organisaties opgenomen in de Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch. Zo’n 40 organisaties nemen deel en laten zich informeren over de omvang en ontwikkelingen op de particuliere geef- en donatiemarkt. Besproken wordt wat zij kunnen doen om hun kansen op deze markt te vergroten.

Bijna drie jaar geleden, op 1 juli 2019, werd de Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch gepresenteerd met daarin opgenomen 62 organisaties uit de sectoren buurt & wijk, kunst & cultuur, natuur & milieu en sociaal & maatschappelijk. Sindsdien zijn elf nieuwe organisaties toegelaten tot de gids en is nagegaan of de opgenomen organisaties nog voldoen aan de strenge criteria van betrouwbaarheid, doelmatigheid, lokale betrokkenheid, continuïteit en (sociale) duurzaamheid. Van vijf organisaties is sinds 2019 afscheid genomen.

De eerste Lokale Goededoelendag ’s-Hertogenbosch staat onder leiding van Theo Verbruggen, voormalig verslaggever NOS-journaal. Jan de Rond (Lokale Goededoelengids NL) en Henk de Graaf (Centrum Nalatenschappen) presenteren de laatste ontwikkelingen en inzichten, waaronder de invloed van sociale informatie op geefgedrag. Anne-Marie van Eeten (Van Eeten Notarissen) legt uit welke aspecten bij het ontvangen van schenkingen en nalatenschappen een rol spelen. Een Bosschenaar vertelt hoe en waarom hij onder invloed van de Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch zijn testament heeft veranderd.

Frank Ligthart van Speeltuin ’t Kwekkeltje en Albert van der Most van Transfarmers lichten succesvolle fundraisingcampagnes toe, werving via QR-code en crowdfunding. Thijs Honig (Maatschappelijke Opvang) en Nan van Schendel (Huis73) reflecteren op hun ervaringen tot nu toe en ideeën voor de toekomst.

Spoken word artiest Steven de Rooij (Dukebox) brengt rijpe en groene ideeën voor donatie- en fondsenwerving ten gehore. Sara en Isabella Tjon verzorgen live-muziek. Aan het eind van de dag krijgen de organisaties twee uitdagingen mee voor dit najaar en maken zij kans drie diensten te winnen.

Na de presentatie van de Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch in 2019 en de opheffing van de maatregelen rondom de coronacrisis in 2020 en 2021 kan Goede Doelen ’s-Hertogenbosch nu haar tweede publieksactiviteit organiseren. De Lokale Goededoelengids is bedoeld als hulp voor mensen en bedrijven die een donatie overwegen of lokale goede doelen willen opnemen in hun nalatenschap.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

In de media Contact Hoofdsite
Volg ons op