"Er zijn weinig andere landen in de wereld waar meer dan 80% van de bevolking geeft aan goede doelen en zo veel mensen vrijwilligerswerk doen. Dit geeft aan dat we een sterk sociaal vangnet hebben. Mensen geven aan goede doelen en om elkaar. Dat is enorm belangrijk nu zoveel mensen het moeilijk hebben." Aan het woord is onderzoeksleider en hoogleraar filantropie René Bekkers over de resultaten van het onderzoek 'Geven in Nederland 2020. Het onderzoek werd op 15 april tijdens een online bijeenkomst met zo'n 250 deelnemers gepresenteerd.

Opbouw giften
Veruit het grootste deel van de 5,7 miljard euro aan giften komt van de Nederlandse huishoudens: met een aandeel van ruim 2,4 miljard zijn zij verantwoordelijk voor 43 procent van het totaal. Voor de data over huishoudens werden meer dan 3000 enquêtes onder de brede bevolking, vermogende Nederlanders en Nederlanders met een migratieachtergrond gedeeld.

Ook bedrijven doen met bijna 1,9 miljard een flinke duit in het zakje, zo blijkt uit een steekproef onder ruim 1000 Kamer van Koophandel-geregistreerde bedrijven.

De loterijen zijn verantwoordelijk voor steun aan maatschappelijke doelen ter waarde van 591 miljoen (10%). De opbrengst van fondsen (uit opbrengst van het vermogen) is 433 miljoen (8%). Uit nalatenschappen ging 323 miljoen (6%) naar goede doelen.

Het uit kansspelen en nalatenschappen verworven aandeel stijgt de afgelopen jaren gestaag.

Meer informatie
Voor meer informatie, klik hier.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

In de media Contact Hoofdsite
Volg ons op