Nadat eind 2020 via Mooi zo Goed zo projectleider Jan de Rond een forse donatie, bedrag van vijf cijfers voor de komma, aan het Armoedefonds was gedaan, is dit voorbeeld nu door nog twee donateurs gevolgd. Een bedrag van nog eens vijf cijfers voor de komma kon worden bijgeschreven bij het speciaal geconstrueerde ‘fonds-op-plaats’ voor ‘s-Hertogenbosch. Hierdoor is het mogelijk geworden om voor het aanstaande schooljaar alle aangevraagde schoolspullenpassen beschikbaar te stellen voor Bossche kinderen die de stap naar de middelbare school zetten.

Door de speciale constructie ‘fonds-op-plaats’, voorgesteld door Jan de Rond, konden alle 410 aanvragen van de 4 hulporganisaties in ’s-Hertogenbosch worden gehonoreerd. De passen zijn via de Voedselbank (240), Leergeld ’s-Hertogenbosch (100), Quiet Den Bosch (50) en Leergeld Vught (20) beschikbaar gesteld aan de kinderen die komend schooljaar naar de middelbare school gaan. 

Ook voor de komende schooljaren kunnen donateurs via het 'fonds-op-plaats' bij het Armoedefonds een schenking doen voor schoolspullen voor Bossche scholieren zodat alle aanvragen gehonoreerd kunnen blijven worden.

Stijgende schoolkosten

De kosten voor het middelbaar onderwijs zijn de afgelopen jaren gestegen, denk aan schriften, geodriehoek, passer, etui, maar ook een rugzak, fiets en steeds vaker een laptop. In de praktijk zien leraren en hulpverleners vaak dat kinderen die in armoede opgroeien zonder de juiste spullen aan hun nieuwe school beginnen. Dat zorgt direct voor een achterstand en extra stress in een toch al stressvol brugklasjaar. Met de schoolspullenpas wordt deze achterstand en stress verzacht. “Afgelopen schooljaar is voor veel kinderen extra zwaar geweest. We vinden het daarom heel erg zuur dat we niet álle aangemelde kinderen hebben kunnen helpen met een schoolspullenpas. Daar gaan we ieder jaar voor”, aldus Irene Verspeek van het Armoedefonds.

Toename aanvragen

Het aantal aanvragen voor Schoolspullenpassen door lokale hulporganisaties in Nederland is de afgelopen jaren enorm toegenomen, naar bijna 16.500 dit jaar. Hierdoor is het voor het Armoedefonds steeds weer een flinke uitdaging om het benodigde geld voor alle passen bij elkaar te krijgen om zoveel mogelijk aanvragen te kunnen honoreren. Deze zomer reikte het Armoedefonds de ruim 13.000 schoolspullenpassen uit via zo’n 170 lokale hulporganisaties in Nederland. 

Foto onder (vlnr): Lodie Hofland, Irene Verspeek en Jan de Rond

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

In de media Contact Hoofdsite
Volg ons op